Udskriv

Dagsorden til generalforsamling 2019

Dato: 12-03-2019
Sted: Randers squash klub (bane 1 og 2) kl. 17.00
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkommende forslag
5. Valg af bestyrelse

  • På valg
  • Bo Knii (genvalg)
  • Jesper Asmussen (genvalg)
  • Bruno Sørensen (genvalg)

6. Valg af revisor
7. Eventuelt